Collectie van de Gentenaar zet levend erfgoed in de kijker

April 4, 2023
5
min read

https://www.chase.be/collectie-van-de-gentenaar-zet-levend-erfgoed-in-de-kijker-fgmlp

Collectie van de Gentenaar zet levend erfgoed in de kijker
De “Collectie van de Gentenaar” is een innovatieproject, gefinancierd met middelen van het European Regional Development Fund, om erfgoed op meer participatieve manier te laten beleven door burgers én hen te laten bijdragen aan levend erfgoed.

De collectie verenigt het erfgoed van vijf belangrijke Gentse musea: het Design Museum Gent, STAM Gent, Industriemuseum Gent, Huis van Alijn en Archief Gent. Met dit project doken de musea in hun collecties en digitaliseerden ze maar liefst 100.000 erfgoedobjecten die openbaar te vinden zijn op een online platform.

<p>&nbsp;<p><CENTER>___</CENTER><p><CENTER>Ontdekken hoe wij jouw merk helpen groeien?</CENTER></p><CENTER><div class="post_button"><a href="/agency/contact" class="button is-small">Ok, we spreken af</a></div></CENTER>

<iframe src="https://www.instagram.com/p/CjZ68d6NylY/embed/" width="100%" height="600" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe>

De collectie bleef niet enkel een digitaal project, maar trekt de musea op tot een hoogtechnologische belevingsruimte: de CoGent box, die doorheen drie Gentse wijken te vinden was. In dit participatieve wijkinitiatief konden inwoners en passanten van Wondelgem, Watersportbaan-Ekkergem en Sluizeken-Tolhuis-Ham een bezoek brengen en ontdekken hoe objecten, documenten en verhalen tot leven kwamen.

Chase is samen met de musea en tal van andere partners zoals Stad Gent, District 09, UGent, Fisheye… mee in dit project voor Collectie van de Gentenaar gestapt en met veel “goesting” op de online storytelling gesprongen.

Uitdaging

  • Bedenken hoe we erfgoedverhalen kunnen ontsluiten en naar de burger kunnen brengen.
  • Een styling ontwikkelen die toepasselijk was voor alle Gentenaars en de musea oversteeg.
  • Kruisbestuiving creëren tussen erfgoed, musea, Gentenaars, creatieve en hoogtechnologische standjes, en dit op een toegankelijke manier.
  • Via Instagram en Facebook een community bouwen van Gentse burgers die de verhalen achter de objecten en de Gentenaars met hun rijke geschiedenis bij elkaar brengt.
  • Alle verhalen, objecten, activiteiten, events, partners en puzzelstukjes gestroomlijnd bij elkaar krijgen in een online verhaal.

<iframe src="https://www.instagram.com/p/CiKNL_FNgxM/embed/" width="100%" height="600" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe>

Resultaat

We brachten alle verschillende factoren samen, van bezoekers en erfgoed tot activiteiten en feest, en dat kwam allemaal mooi samen in een online en offline platform. Elke maand haalden we input uit alle mogelijke hoeken (erfgoedprofessionals, buurtbewoners, beleidsmarkers, …) en werkten we een plan van aanpak uit om onze volgers mee te nemen in het juiste verhaal.

Zo blijven er enkele momenten hangen:

  • het bij elkaar brengen van de woonwagenbewoners uit Wondelgem die hun geschiedenis gevisualiseerd zagen in het verhaal Wondelgem Op Wielen.
  • 1-2-3 piano die ons door de Gentse wijken steeds van muziek en plezier en verbondenheid voorzag.
  • Eric, de horlogemaker uit Ekkergem die toont hoeveel verborgen parels je achter de gevels kan vinden.
  • De geschiedenis van circus dat tot leven kwam met Straffe Toeren.

<iframe src="https://www.instagram.com/tv/CkSf6GOP-nQ/embed/" width="100%" height="600" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe>

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCollectievandegentenaar%2Fposts%2Fpfbid02ZewYhn1ZBbnNNLwgbip9WT9q4Va59RkWCSDgwwR8KVJt6bpXkiLS5Uq42AhHvNM6l&show_text=true&width=500" width="100%" height="793" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Zelf een kijkje nemen op social media? Collectie van de Gentenaar vind je hier op Facebook en Instagram.

Credits

Social Media Manager: Jasmin Mazarine De Waele

Videographer: Loïc Meulenberg

Teamlead: Annelies Droesbeke

Project gesubsidieerd door het Urban Innovative Actions-initiatief

<p>&nbsp;</p><CENTER>___</CENTER><p><CENTER>Zelf op zoek naar versterking voor jouw social media?</CENTER></p><CENTER><div class="post_button"><a href="/agency/contact" class="button is-small w-button">Contacteer ons</a></div></CENTER>