Een duurzame stad in beweging: een videocampagne van Chase over het 3-jarig project TMaaS

March 19, 2024
5
min read

https://www.chase.be/een-duurzame-stad-in-beweging-een-videocampagne-van-chase-over-het-3-jarig-project-tmaas-fuol5

Een duurzame stad in beweging: een videocampagne van Chase over het 3-jarig project TMaaS
In een levendige stad bruist de sfeer. Zeker als je het over het historische Gent hebt. Maar hoe help je iedereen op weg naar hun eindbestemming zonder een sloopkogel door een oud pand te slingeren? En hoe spreek je een burgergroep aan die zich verplaatst op eindeloze manieren? Een blik in een ingewikkeld mobiliteitsproject.

Op wielen, op rails of in de bus 

In een multimodale stad als Gent waar iedere vorm van mobiliteit telt, is het vinden van je weg soms geen gemakkelijke opdracht. Al zeker niet wanneer de locatie steeds in verandering is. Juiste data en gerichte communicatie voor iedereen die op een duurzame manier reist met openbaar of eigen vervoer is in dat geval uiterst belangrijk. En dat is precies waarom TMaaS, ‘Traffic Management as a Service’, het leven werd ingeblazen na een selectieprocedure van het Urban Innovative Actions–initiatief (UIA).

Straffe koppen en partnerondernemingen die graag willen meehelpen komen bij elkaar om drie jaar (2018-2020) lang volop te researchen, te analyseren en te testen. Ze hebben één doel voor ogen: het leven van de Gentenaar beter maken door frustraties weg te nemen. 

Om de communicatie nog scherper te stellen, betrekt het TMaaS-team Chase bij het project. Onze taak? Het creëren van een aantrekkelijke campagnevideo die de ontwikkeling van TMaaS—van conceptontwikkeling tot productlancering—in kaart brengt. (Pun intended.) 

De experts leggen het zelf uit 

Het bedenken en uitwerken van een videocampagne? Kunnen we bij Chase. We zorgen voor een duidelijk kader: het hele project van het begin tot het einde in beeld brengen— om op die manier te tonen dat het ontwikkelen van een online tool niet zo eenvoudig is als het lijkt. We geven het woord aan de personen die er écht iets van weten—de experts die zelf hebben gewerkt aan het project. Het is een manier om hen in de kijker te zetten, een gezicht op het project te plakken en het verhaal een menselijke touch te geven.

Lights, camera, action 

Storytelling ten top, door de ogen van TMaaS. En dat werkt, want het project zet zich voort in de vorm van ‘replicator steden’ en dat onder andere in Antwerpen, London en Duran. Zij gaan met de technologie aan de slag om hun eigen mobiliteitsnetwerk in kaart te brengen en zo hun burgers mee te helpen verplaatsen. En hoe gaat het verder met TMaaS? Het team wil meer onderzoek doen naar toegankelijkheid voor iedereen en data over de stad in groei blijven verzamelen. 

Zo. Een samenvatting van drie jaar. Over een project met hobbels op het pad tot het leiden van goede banen. Alle wegen leiden naar Rome, maar niet per se in de letterlijke zin, zo blijkt.